μουσική παιδεία

ο δάσκαλος της μουσικής με μια... κλίκα στην οθόνη του υπολογιστή σου - ερμηνείες, σχόλια και γνώσεις για δύσκολα ή εύκολα μουσικά θέματα

Η μορφή του δρόμου στην ανιούσα κίνηση είναι:

Πολλές φορές, όταν η μελωδία δεν υπερβαίνει την 8η βαθμίδα αλλά φτάνει σ’ αυτήν, αυτή παίζεται χαμηλωμένη κατά ένα ημιτόνιο.

Στην κατιούσα κίνηση διατηρεί την αρχική του μορφή

Έτσι, οι συγχορδίες που σχηματίζονται είναι

Όπως και σε άλλα τροπικά σχήματα, έτσι και στον Σαμπά προκύπτουν συγχορδίες που δεν αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένες μορφές συγχορδιών. Στην πράξη η συγχορδία της 2ης βαθμίδας είναι Gb7 γιατί το Ε είναι εναρμόνια νότα με το Fb.

Οι συγχορδίες που στην πράξη χρησιμοποιούνται είναι:

  • Dm, που είναι η συγχορδία της βάσης του πρώτου τετραχόρδου και ουσιαστικά η κυριότερη συγχορδία του δρόμου.
  • F, που είναι συγχορδία βάσης για το 4χορδο χιτζάζ,
  • C, που είναι συγχορδία βάσης για το 4χορδο ράστ που σχηματίζεται, εάν εκτείνουμε το δρόμο σε δύο οκτάβες.

Και αυτός ο δρόμος είναι ιδιαίτερα μικτός δρόμος και χρησιμοποιεί όλες τις ιδιότητες των επιμέρους σχηματισμών που τον αποτελούν.
Έτσι όταν κάτσει π.χ. στην 3η βαθμίδα που είναι η βάση του 4χόρδου χιτζάζ μπορεί να συμπεριφερθεί σαν να βρίσκεται στο δρόμο χιτζάζ, που σημαίνει ότι χαμηλώνει την 8η βαθμίδα ακόμα και αν η μελωδία την ξεπερνάει και τη 2η βαθμίδα στην αντιφωνία. Έτσι αποκτά ιδιαίτερο βάρος και η συγχορδία της 6ης βαθμίδας του Σαμπά μιας και τώρα τη θεωρούμε σαν 4η βαθμίδα του Χιτζάζ και τη χρησιμοποιούμε σαν μινόρε μιας και η είναι η τονική του 5χόρδου μινόρε που έχει στη δομή του ο Χιτζάζ.

Στο Ράστ που προκύπτει κάτω από τη βάση του δεν κάνει μεγάλη ανάπτυξη και περιορίζεται κυρίως στην χρήση ενός πενταχόρδου.

Σχηματική παράσταση του Σαμπά

Για τις τονικότητες ΜΙ ΦΑ ΦΑ#ΛΑ ΣΙ ύφεση και ΡΕ προτιμούμε τις ανοικτές θέσεις γιατί μας δίνουν καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα.

ΜΙ (βλέπε VIDEO 1)

ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΑΚΤΥΛΟΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΑ.

ΦΑ

ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΑΚΤΥΛΟΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΥΦΕΣΗ.

ΦΑ#

ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΑΚΤΥΛΟΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΙ.

ΡΕ

Οι κλειστές θέσεις που μας επιτρέπουν να παίξουμε σαμπά από όλες τις τονικότητες είναι 3.
Πρώτη π.χ. για τονικότητα ΣΟΛ (βλέπε VIDEO 2).

Η δακτυλοθεσία είναι 1-1,2,3,1,2,4,1 άσχετα με το που θα είναι το τονικό μας κέντρο(δηλ είτε στη ΜΙ χορδή είτε στη ΛΑ)
Η δεύτερη κλειστή θέση είναι π.χ. για τονικότητα ΛΑ (όταν δηλαδή το τονικό μας κέντρο βρίσκεται πάλι στην ΜΙ χορδή αλλά μετά το τρίτο τάστο)

Η δακτυλοθεσία εδώ είναι 4 1 2 3 1 2 4 1
Η τρίτη περίπτωση είναι να έχουμε τονικό κέντρο στην Λα χορδή και τότε διαφοροποιείται λίγο η δακτυλοθεσία στην κατάληξη.

Η δακτυλοθεσία γίνεται 4 1 2 3 1 2 4 2

Για να αναπτύξουμε τον δρόμο σε δύο οκτάβες με τις κλειστές θέσεις που προαναφέραμε έχουμε τις εξής επιλογές:

1. Με τονικό κέντρο στην Μι χορδή
(Τονικότητα για το παράδειγμα, ΦΑ)(βλέπε VIDEO 3)

Η δακτυλοθεσία είναι 1-1 2 3 1 2 4 1- 1 2 3 1 2 4 2

2. Με τονικό κέντρο στην Μι χορδή (εναλλακτική Θέση)

Η δακτυλοθεσία είναι 4 1 2 3 1 2 4 1 3 4 1 4 1 2 4

3. Με τονικό κέντρο στην Λα χορδή

Η δακτυλοθεσία είναι 1- 1 2 3 1 2 4 1- 1 2 3 2 3 1 2.

Δείτε τα σχετικά video: