μουσική παιδεία

ο δάσκαλος της μουσικής με μια... κλίκα στην οθόνη του υπολογιστή σου - ερμηνείες, σχόλια και γνώσεις για δύσκολα ή εύκολα μουσικά θέματα

Ο δρόμος αυτός στους κύκλους των λαϊκών μουσικών είναι γνωστός σαν κιουρντί, είναι προφανές όμως ότι πρόκειται για ακόμα ένα λάθος που προέκυψε από την προφορικότητα, με την οποία όλη αυτή η γνώση μεταδίδονταν μέχρι τώρα. Είναι δρόμος συγγενικός με τον Ουσάκ και πολύ συχνά συνδυάζονται.

Η διάταξή του σε ανιούσα κίνηση είναι:

Η μη συγκερασμένη εκδοχή του δρόμου είναι:

Το πρώτο τετράχορδο του δρόμου είναι παραλλαγή του μη συγκερασμένου τετράχορδου Ουσάκ, που έχει τη δεύτερη βαθμίδα χαμηλωμένη. Στην προσπάθειά μας να μιμηθούμε αυτή τη χαμηλωμένη 2η βαθμίδα με συγκερασμένα όργανα, κάνουμε πολύ έντονο το φαινόμενο της έλξης στη 2η βαθμίδα. Όταν δηλαδή η μελωδία μας έχει ανοδική κίνηση το διάστημα της 1ης από τη 2η βαθμίδα είναι 2ας μεγάλο (τόνος) και όταν η κίνηση είναι καθοδική η απόσταση αυτή γίνεται 2ας μικρό (ημιτόνιο).

Τ Η

Πολύ συχνά καταλήγει στη βάση του χρωματικά.

Όταν η μελωδία ξεπερνάει την έκταση οκτάβας, η δεύτερη βαθμίδα είναι συνέχεια χαμηλωμένη (δηλαδή ημιτόνιο). Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω σχηματισμοί:

Στις παραπάνω δομές θα πρέπει να προσθέσουμε και το 4χ Ραστ που προκύπτει αν ξεκινήσουμε το δρόμο πίσω από τη βάση του και το 4χ Ουσάκ που προκύπτει όταν χαμηλώνει τη 2η βαθμίδα στην κάθοδο.

Εάν ξεκινήσουμε την κλίμακα από την έβδομη βαθμίδα κάτω από τη βάση και την ολοκληρώσουμε, δηλαδή παίξουμε από Ντο μέχρι Ντο, προκύπτει ο δρόμος Σουζινάκ.

Μπορούμε επίσης να παραλλάξουμε το 5χορδο Ράστ σε χουζάμ μιας και αυτά είναι συγγενικά 4χορδα.
Συνοψίζοντας λοιπόν έχουμε:

  • 5χ Ραστ ή Χουζάμ κάτω από τη βάση
  • Κλίμακα Σουζινάκ στην 7η
  • Κλίμακα Καρσιγάρ στη βάση
  • Κλίμακα Νικρίζ στην 3η
  • Κλίμακα Χιτζάζ στην 4η
  • Κλίμακα Αρμονικό μινόρε στην 7η πάνω από τη βάση

Οι συγχορδίες που προκύπτουν είναι:

Συνεπώς:

  • κύριες συγχορδίες είναι οι τονικές συγχορδίες όλων των τετραχόρδων και πεντάχορδων που προαναφέραμε, δηλαδή οι συγχορδίες της 1ης 3ης 4ης και 7ης βαθμίδας. Dm, Fm, G, C(m)
  • Η συγχορδία της 7ης βαθμίδας γίνεται ματζόρε ή μινόρε αναλόγως της χρήσης της 2ης βαθμίδας
  • Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του δρόμου στην ακρόαση είναι η πτώση από την τονική που είναι μινόρε στην 3η που επίσης είναι μινόρε
  • Ο Καρσιγάρ είναι έντονα μικτός δρόμος και χρησιμοποιεί όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχηματισμών που προκύπτουν από τη δομή του

Δείτε τα σχετικά video: