μουσική παιδεία

ο δάσκαλος της μουσικής με μια... κλίκα στην οθόνη του υπολογιστή σου - ερμηνείες, σχόλια και γνώσεις για δύσκολα ή εύκολα μουσικά θέματα

Με το σύμβολο dim συμβολίζουμε μία τετράφωνη συγχορδία που είναι ιδιαίτερα χρηστική στη λαϊκή και στη δημοτική κιθάρα. Ο τύπος της συγχορδίας είναι 1, b3, b5, bb7. Εάν δηλαδή με κλίμακα αναφοράς τη φυσική κλίμακα προσπαθήσω να χτίσω τη συγχορδία, θα πρέπει να παίξω 1 δηλαδή C,b3 δηλαδή Εb,b5 δηλαδή G7 και bb7 δηλαδή Bbb στην πράξη Α.

Εάν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι η συγχορδία αυτή αποτελείται από τρεις συνεχόμενες μικρές τρίτες.

Εάν τώρα εκτείνω τη συγχορδία σε τρεις π.χ. οκτάβες

παρατηρώ ότι παίζοντας συνεχώς μικρές τρίτες αναπτύσσω συνέχεια την ίδια συγχορδία. Αυτό μας δίνει πολύ εντυπωσιακά και σχετικά εύκολα αρπέζ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με ολόκληρη τη συγχορδία. Εάν δηλαδή μεταφέρω όλη τη δακτυλοθεσία της ντιμινουίτας κατά μία μικρή Τρίτη, έχω την ίδια συγχορδία αλλά σε αναστροφή.

Στο πρώτο μέτρο έχουμε την Cdim δηλαδή C,Eb,Gb,Bbb. Στο δεύτερο μέτρο μεταφέραμε όλη τη συγχορδία μία μικρή τρίτη επάνω και έχουμε Eb,Gb,Bbb και Dbb δηλαδή C. Δηλαδή η ίδια συγχορδία σε πρώτη αναστροφή. Ομοίως στο τρίτο μέτρο έχουμε Gb,Bbb,Dbb δηλαδή C και Fbb δηλαδή Eb. Δηλαδή η ίδια συγχορδία σε δεύτερη αναστροφή. Και τέλος στο 4ο μέτρο έχουμε Bbb,Ddd δηλ. C,Fbb δηλ Eb και Abbb δηλαδή Gb. Πάλι η ίδια συγχορδία σε Τρίτη αναστροφή. Ακριβώς λόγω αυτής της ιδιομορφίας, αυτή η συγχορδία μπορεί να πάρει το όνομά της από οποιαδήποτε νότα περιέχει. Τη σγχορδία δηλαδή του παραδείγματος μπορούσα να την πω Cdim ή Ebdim ή Gbdim ή Bbb(A στην πράξη)dim. Επειδή όμως κάθε μία θέση έχει και ιδιαίτερο άκουσμα, τις ντιμινουίτες θα τις ονομάζουμε ανάλογα με την πιο χαμηλή τους νότα.

Οι δακτυλοθεσίες που χρησιμοποιούμε για να παίξουμε τις ντιμινουίτες στη λαϊκή κιθάρα είναι π.χ. για τη Cdim:

ή μια παραλλαγή αυτής με ολόκληρο μπαρέ

Ο τρόπος που θα παιχτεί το αρπέζ της ντιμινουίτας εξαρτάται από την έκταση στην οποία θέλουμε να το αναπτύξουμε. Οι συνδυασμοί που μπορεί να προκύψουν είναι πάρα πολλοί, γι’ αυτό παραθέτω τέσσερα παραδείγματα, τρία σε κλειστή και ένα σε ανοικτή θέση που με την κατάλληλη προσαρμογή καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος αυτών των συνδυασμών.

Στο κομμάτι που ακολουθεί γίνεται χρήση των αρπέζ των τριφώνων συγχορδιών αλλά και της ντιμινουίτας.