μουσική παιδεία

ο δάσκαλος της μουσικής με μια... κλίκα στην οθόνη του υπολογιστή σου - ερμηνείες, σχόλια και γνώσεις για δύσκολα ή εύκολα μουσικά θέματα

Παίξτε τις παρακάτω ασκήσεις σε ανιούσα και κατιούσα κίνηση, σε όλες τις χορδές, ξεκινώντας αργά και επιταχύνοντας σταδιακά. Η πένα παίζει πάνω - κάτω συνέχεια.

Ξεκινώντας στην 1η χορδή παίξτε |--1--2--4--3--4-(ένα τάστο μπροστά) --1--4--2--4--3--4(ένα τάστο μπροστά) κ.λ.π., μέχρι το 10ο τάστο και μεταφέρτε την ίδια δακτυλοθεσία σε όλες τις χορδές.

5

Ξεκινάμε από τη χαμηλή Ε χορδή και παίζουμε πρώτα τις νότες που συμβολίζονται με το διάφανο κύκλο.

Η δακτυλοθεσία είναι 1,3 ,2,4 ,1,3 ,2,4 ,1,3 ,2,4 για την άνοδο και 4,3 ,2,1 ,4,3 ,2,1 , 4,3 , 2,1 για την κάθοδο. Στη συνέχεια μεταφέρουμε όλη τη θέση ένα τάστο μπροστά και επαναλαμβάνουμε την άσκηση μέχρι να φτάσουμε το 10ο τάστο.

6

Η δακτυλοθεσία είναι 3,2,1, 2,3,4, 3,2,1, 2,3,4, 3,2,1, 2,3,4 για την άνοδο και 4,3,2, 1,2,3, 4,3,2, 1,2,3, 4,3,2, 1,2,3 για την κάθοδο. Στη συνέχεια μεταφέρουμε όλη τη θέση ένα τάστο μπροστά και επαναλαμβάνουμε την άσκηση μέχρι να φτάσουμε στο 10ο τάστο.

7

Η δακτυλοθεσία είναι 3,1, 2,4, 3,1, 2,4, 3,1, 2,4 για την άνοδο και 4,2, 1,3, 4,2, 1,3, 4,2, 1,3, για την κάθοδο. Στη συνέχεια μεταφέρουμε όλη τη θέση ένα τάστο μπροστά και επαναλαμβάνουμε την άσκηση μέχρι να φτάσουμε το 10ο τάστο.

8

Η δακτυλοθεσία είναι 4,3,2,1, 1,2,3,4, 4,3,3,3,1, 1,2,3,4, 4,3,2,1, 1,2,3,4 για την άνοδο και 4,3,2,1, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 4,3,2,1, 1,2,3,4 για την κάθοδο. Στη συνέχεια μεταφέρουμε όλη τη θέση ένα τάστο μπροστά και επαναλαμβάνουμε την άσκηση μέχρι να φτάσουμε το 10ο τάστο.

9

Παίζουμε:
  • 5--1--3--5- στη Μι (καντίνι)
  • 5--1--3--5- στη Σολ
  • 5--1--3--5- στη Σι
  • 5--1--3--5- στη Ρε
  • 5--1--3--5- στη Σολ
  • 5--1--3--5- στη Λα
  • 5--1--3--5- στη Ρε
  • 5--1--3--5- στη Μι (χαμηλή)

Κάντε όσες επαναλήψεις αντέχετε στην ίδια θέση.

10

Στη συνέχεια μεταφέρουμε όλη τη θέση ένα τάστο μπροστά και επαναλαμβάνουμε την άσκηση μέχρι να φτάσουμε το 10ο τάστο. Η δακτυλοθεσία είναι αυτή που φαίνεται στην ταμπλατούρα.

Μπορείτε να μεταφέρετε την άσκηση σε όλες τις χορδές.