μουσική παιδεία

ο δάσκαλος της μουσικής με μια... κλίκα στην οθόνη του υπολογιστή σου - ερμηνείες, σχόλια και γνώσεις για δύσκολα ή εύκολα μουσικά θέματα

Ο δρόμος Χιτζασκιάρ είναι δρόμος Ματζόρε. Οι δεσπόζοντες φθόγγοι του είναι η Πρώτη βαθμίδα, η Τρίτη βαθμίδα και η Πέμπτη βαθμίδα. Το πρώτο τετράχορδο του Χιτζασκιάρ είναι ίδιο με αυτό του Χιτζάζ (συγκερασμένη κλίμακα), ενώ το δεύτερο τετράχορδό του αυξάνει την 7η βαθμίδα (πάλι σε σχέση με το δεύτερο τετράχορδο του Χιτζάζ).

Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε την κλίμακα Ρε. Για την κλίμακα αυτή οι δεσπόζοντες φθόγγοι είναι οι: Ρε, Φα (δίεση) και Λα. Η κλίμακα έχει ως εξής:

Αν στο δρόμο Χιτζασκιάρ επεκτείνουμε την 4η βαθμίδα του θα προκύψει ο δρόμος Νιαβέντ (Μινόρε δρόμος) με δεσπόζοντα φθόγγο την 4η βαθμίδα του Χιτζασκιάρ. Επομένως στην κλίμακα Ρε, επεκτείνοντας την 4η βαθμίδα (Σολ) σε κλίμακα, προκύπτει ο Σολ μινόρε Νιαβέντ, όπως φαίνεται στο παρακάτω πεντάγραμμο.

Με βάση το παραπάνω παράδειγμα μία από τις βασικές συγχορδίες του Χιτζασκιάρ είναι η 4η βαθμίδα σε Μινόρε (δηλαδή το Σολ Μινόρε). Άλλη βασική συγχορδία του δρόμου είναι η 2η βαθμίδα σε Ματζόρε. Στο παράδειγμά μας λοιπόν ολοκληρωμένες οι κύριες συγχορδίες του δρόμου Ρε Χιτζασκιάρ είναι: Ρε+, Μιb+, Σολ-. Δευτερεύουσα συγχορδία του δρόμου είναι η 2η βαθμίδα σε έβδομη, δηλαδή στο παράδειγμά μας η Μιb+7.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τραγουδιών πάνω στο συγκεκριμένο δρόμο είναι:

  • «Το παραπονιάρικο» - Απόστολου Χατζηχρήστου
  • «Μην είσαι ψεύτρα δίγνωμη» - Απόστολου Χατζηχρήστου
  • «Η άτακτη» - Μάρκου Βαμβακάρη

Σημείωση:
Πολλές φορές στο δρόμο μας η 5η βαθμίδα έλκει την 4η βαθμίδα. Δηλαδή στο παράδειγμά μας η Λα έλκει τη Σολ και την κάνει Σολ#. Αυτό δε σημαίνει ότι αλλάζει ο δρόμος, μιας και το Σολ# δεν αποτελεί φθόγγο του δρόμου.

Ακούστε:

Ταξίμι σε δρόμο Χιτζασκιάρ: